Gyógytornász/Masszőr Kereső Budapest - Gyógytorna/masszázs szolgáltatások - több száz szakember közül választunk Önnek megfelelőt

KÖZVETÍTŐI SZERZŐDÉS
‒ GYÓGYTORNÁSZ KERESŐ ‒

 

amely létrejött egyrészről

 

A regisztrált gyógytornász,

mint megbízó (a továbbiakban: „Gyógytornász”),

 

másrészről az

 

Digital Work Distribution Bt.

Cégjegyzékszáma: 01-06-218154

Adószáma: 28397218-2-42

Kapcsolattartó: Szalamie-Szipőcs Renáta (+36 70 458 7029, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

 

mint Közvetítő (a továbbiakban: „Közvetítő”)

 

– a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között az alulírott napon és helyen az alábbi rendelkezések szerint.

 

 

1.

Általános rendelkezések, a Szerződő Felek megállapodása

 

1.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Közvetítő tulajdonosi köre üzemelteti a http://www.gyogytornaszkereso.hu/ megnevezésű weboldalt, mely weboldal rendeltetése, hogy az azt látogató és gyógytorna szolgáltatást kereső betegek és a weboldalon regisztrált gyógytornászok között együttműködési lehetőséget biztosítson.

 

1.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés alapján Éves regisztrációs díj megfizetésével, az 1. pontban megjelölt weboldalon regisztrált Gyógytornász részére hirdetési felületet biztosít. (¬* gondolok itt a térképre) .

 

1.3. Szerződő Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a jelen Közvetítői Szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a Gyógytornász regisztráljon az 1. pontban megjelölt weboldalon.

 

1.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen Közvetítői Szerződést határozatlan időre kötik.

 

 

2.

A Szerződő Felek jogai és kötelezettségei

 

2.1. A Közvetítő jogai és kötelezettségei:

 

2.1.1. A Közvetítő az általa üzemeltetett honlapon regisztrált betegek (vidéki gyógytornászok keresése) részére elküldeni köteles a honlapon szereplő, vidékre regisztrált Gyógytornász elérhetőségét. Betegekkel szerződés megkötésére és az annak alapján történő díjazás elfogadására nem jogosult.

 

2.1.2. A Közvetítő jogosult a betegekkel folyamatos kommunikációra és kapcsolat fenntartására, e körben jogosult arra, hogy a Gyógytornász által végzett tevékenységet ellenőrizze a betegtől szerzett vélemények és információk alapján (kérdőívek beteg általi kitöltése), figyelemmel arra a tényre, hogy a Közvetítő üzleti érdeke, hogy új beteg részére csak a Gyógytornászról szóló kifogástalan beteg-visszajelzések alapján fogja a Gyógytornászt újra közvetíteni. A Gyógytornásszal összefüggésbe hozható beteg-panasz esetén a panaszt a Közvetítő kivizsgálhatja, és annak megalapozottsága esetén a jelen szerződést a Közvetítő az 5.3. pont szerint azonnali hatállyal felmondhatja.

 

2.2. A Gyógytornász jogai és kötelezettségei:

 

2.2.1. Figyelemmel arra a tényre, hogy a Gyógytornász a Közvetítő által részére közvetített betegek elégedettségét a szakmai munkája és emberi hozzáállása alapján fogja elnyerni, a Közvetítő és Gyógytornász közös érdeke, hogy Gyógytornász minden ‒ a szakmai tevékenység ellátásához szükséges ‒ engedéllyel rendelkezzen és a legjobb szakmai tudomása szerint végezze a tevékenységét. E tekintetben a Gyógytornász a jelen szerződés aláírásával büntetőjogi és polgári jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy rendelkezik a szükséges szakmai képesítésekkel, egyúttal vállalja, hogy a Közvetítő által közvetített betegeket a legjobb szakmai tudása szerint fogja ellátni, és velük emberi illetve szakmai-etikai szempontokból is megfelelő kapcsolatot fog fenntartani (humánus betegkezelés).

 

 

2.2.2. A Gyógytornász kijelenti, hogy kötelező szakmai-felelősségbiztosítással rendelkezik, a kezelések során végzett tevékenységével a betegnek illetve harmadik személynek okozott károkért a Közvetítőt felelősség nem terheli.

 

2.2.3. Gyógytornász hozzájárul ahhoz, hogy a Közvetítő a jövőben marketing referenciaként a nevét/cégnevét és egyéb üzleti jelzőit felhasználja.

 

3.

Díjazás

 

3.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Közvetítőt 5000 forint éves regisztrációs díj illeti.

 

3.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Gyógytornász köteles minden év elején (január hónap) a regisztrációs díjat a Közvetítőnek számla ellenében az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11705008-20433024 számú bankszámlaszámára egy összegben megfizetni.

 

4.

Titoktartás, adatvédelem

 

4.1. Szerződő Felek a jelen szerződésben foglalt adatokat és tényeket, üzleti kapcsolatuk során a másik félről birtokukba jutott mindennemű lényeges információt, ismeretet, eljárást, megoldást, amely a másik fél üzletmenetére, üzleti kapcsolataira, munkafolyamatára vonatkozik − a titoksértés büntető- és polgári jogi következményeinek tudatában − üzleti titoknak minősítenek, arról harmadik személyek részére − a szerződés teljesítési céljaihoz tartozó nyilatkozatokon túl – semmilyen információt nem adnak. Szerződő Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a szerződés alapján közöttük létrejött gazdasági és szakmai kapcsolat során az egymás működéséről, illetve egymástól szerzett mindennemű információt csak a teljesítéshez használják fel, azt harmadik fél számára csak a Szerződő Felek előzetes írásbeli hozzájárulása esetén teszik megismerhetővé. Ezen kötelezettség a jelen szerződés megszűnése után is kötelezi a Szerződő Feleket.

 

4.2. A Gyógytornász hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez és azok Közvetítő általi nyilvántartásához, Közvetítő pedig köteles a Gyógytornász adatainak védelme érdekében a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartására.

 

5.

A Szerződés megszűnése

 

5.1. A Közvetítői Szerződés kizárólag a Szerződő Felek közös megegyezésével, illetve felmondás útján szüntethető meg.

 

5.2. A jelen Közvetítői Szerződést bármelyik fél a naptári hónap utolsó napjára felmondhatja, felmondását nem köteles megindokolni.

 

5.3. A Közvetítői Szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik fél e szerzősében vállalt, vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglalt kötelezettségeit súlyosan megszegi (ilyen eset különösen, pl. ha a Gyógytornászra betegpanasz érkezik vagy a jutalék megfizetésével 15 napnál hosszabb késedelembe esik).

 

6.

Egyéb rendelkezések

 

6.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződéssel, annak teljesítésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket egymás között, ésszerű rövid időn belül közvetlenül kísérlik meg rendezni. Amennyiben a vitás kérdés ily módon nem rendezhető vagy eredménytelen, abban az esetben pedig kikötik a Közvetítő székhelye szerinti, a jogvitára hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

 

6.2. A jelen szerződéssel nem, illetve nem kimerítően szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

 

 

Footer Uj

A weblap bizonyos funkcióinak működéséhez és a célzott hirdetésekhez sütikkel (cookie-kal) gyűjt névtelen látogatottsági információkat. Az oldal böngészésével hozzájárul a sütik használatához.